PNC VVS

Rönndalsvägen 7

236 32 Höllviken

 

 

Värmesystem

LK Systems

Vi är en av nordens ledande VVS-leverantörer och tillhandahåller

egenutvecklade system för vattenburen golvvärme, tappvatten och

radiatorvärme.

Källa: LKSystems hemsida.

 

 

”I över 30 år har vi på LK Systems levererat vattenburen golvvärme. Under den här tiden har vi utvecklat och förfinat systemet så att det har blivit både ekonomiskt, tryggt och komfortabelt.”

”Ständigt is- och snöfria markytor blir

verklighet med LK Markvärme. Systemet

är lämpligt för såväl gator, torg,

arenor och anläggningar, som parker,

parkeringsytor och garageuppfarter.”

FGC © 2010

Tel. 070- 607 57 64

pncvvs@gmail.com

info@pncvvs.se